Plan szkoleń

szkolenie / termin

PW TS3 WA TS3 WAR TS3 APQP SPC I SPC II SPC III (MSA) Stat. w utrz. ruchu PAP FMEA
Styczeń                    
Luty                    
Marzec                    
Kwiecień                    
Maj  5 - 6                  
Czerwiec    6-10    1-3              
Lipiec                    
Sierpień                    
Wrzesień                    
Październik                    
Listopad  3 - 4  28.11-  22-24              
Grudzień   -2.12                
Cena (PLN): 1300  2800  1700 1600 1500 2300 2300 2000 1100 1500
Cena* 1200  2600  1600 1400 1400 2200 2200 1900 1000 1400

szkolenie / termin Audit produktu Audit procesu G8D 6 sigma ISO 9001 WADOS LogFMEA 

Podejście

procesowe 

Styczeń                
Luty                
Marzec                
Kwiecień                
Maj                
Czerwiec                
Lipiec                
Sierpień                
Wrzesień                
Październik                
Listopad                
Grudzień                
Cena (PLN): 1300 1300 1400 1400 900 1500 1400  700
Cena* 1200 1200 1300 1300 800 1400 1300  600

Szarym kolorem oznaczono szkolenia, których terminy są przedmiotem indywidualnych ustaleń z KSSK