Konsultacje Szkolenia Szymon Kulczycki - Plan szkoleń

Plan szkoleń

szkolenie / termin

PW IATF

WA IATF

 

WAR IATF  APQP SPC I SPC II

SPC III

(MSA)

 Statystyka

w utrz. ruchu

PAP FMEA
Styczeń                    
Luty                    
Marzec                    
Kwiecień    23 - 27                
Maj                    
Czerwiec  4 - 6                   
Lipiec                    
Sierpień                    
Wrzesień                    
Październik                    
Listopad  5 - 7    12 - 14              
Grudzień    3 - 7                
Cena (PLN): 2200  3000  2500 1800 2000 2300 2300 2000 1500 1800
Cena* 2000  2800  2300 1600 1800 2200 2200 1800 1300 1600

szkolenie / termin Audit produktu Audit procesu G8D 6 sigma ISO 9001 WADOS LogFMEA 

Podejście

procesowe 

Styczeń                
Luty                
Marzec                
Kwiecień                
Maj                
Czerwiec                
Lipiec                
Sierpień                
Wrzesień                
Październik                
Listopad                
Grudzień                
Cena (PLN): 1800 1800 1800 1800 1000 2500 1800  900
Cena* 1600 1600 1600 1600   900 2300 1600  800

Szarym kolorem oznaczono szkolenia, których terminy są przedmiotem indywidualnych ustaleń z KSSK