Aktualności

Wiele interesujących informacji związanych z problematyką systemów jakości w przemysle samochodowym znajdziesz na stronie :  www.rydy.pl

Nowa oferta szkoleń w 2016 roku

2016-03-12,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkoleń, które planujemy zorganizować w 2016 roku jako otwarte i zamknięte, w obu przypadkach zgodne z Państwa oczekiwaniami. Oferta obejmuje pięć opracowanych i przeprowadzonych w poprzednich latach szkoleń: - Zasady certyfikacji ISO/TS, a wymagania ISO 17021- (CERTS) - Kompetencje audytorów w przemyśle samochodowym - (KOMAU) - Kompetencje laboratoriów - (LAB) - Podejście procesowe w ujęciu IATF (PROC) - Wymagania klientów w przemyśle samochodowym (CSR) Szczególy odnośnie tych szkoleń czytaj w opisach w zakładce: SZKOLENIA

Ważne warsztaty dla audytorów systemów zgodnych z ISO/TS 16949

2016-03-12,

Tematem przewodnim będą obowiązujące od 1-go kwietnia 2014r.,opublikowane przez IATF "Zasady certyfikacji systemów ISO/TS 16949" Pamiętajmy, że musimy utrzymywać stosowne kompetencje wewnętrznych audytorów, co powinno być przedmiotem zainteresowania jednostek certyfikujących.

LogFMEA - szkolenie

2016-03-12,

Udana realizacja zaplanowanego szkolenia związanego z oceną ryzyka w procesach logistycznych - LogFMEA . Procesy te zgodnie z wymaganiami IV-go wydania podręcznika PFMEA (GM,Ford, Chrysler)) muszą być przedmiotem analizy ryzyka.

Nowe podręczniki narzędzi jakościowych

2016-03-12,

W 2008 roku AIAG opublikowal w czerwcu IV-tą edycję podręcznika FMEA i w lipcu II-ga edycję podręcznika APQP i Plan kontroli . 1-go czerwca 2010r została wydana 4-ta edycja MSA. Użytkownicy ,auditorzy wewnętrzni i auditorzy drugiej strony powinni zapoznać się z zmianami - kliknij !

Szkolenie dla wewnętrznych audytorów ISO/TS 16949:2009

2016-03-12,

Przypominamy! W 2015r. odbyło się dwa kolejne szkolenia (otwarte i zamknięte) dla wewnętrznych/zewnętrznych (czytaj rozwinięcie) audytorów systemów zgodnych z wymaganiami ISO/TS 16949;2009. Uwzględniliśmy szereg nowości systemowych oraz oczekiwań IATF,które pojawiły się w ostatnich latach.

2 »