Aktualności

                                           KOMUNIKAT KSSK   IV – 18

                          

 

 

Szanowni  Państwo !

 

   Przemysł samochodowy charakteryzuje się dużą dynamiką działań.

Jej efektem jest konieczność zmiany daty warsztatów dla wewnętrznych i drugiej strony audytorów (WAR IATF) zaplanowanych na 12-14.11.2018 w Szczyrku.

 

Planowany termin to koniec pierwszego kwartału 2019r.

 

O szczegółowej dacie poinformujemy Państwa w najbliższym możliwym terminie.

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  W imieniu KSSK

                                                       Szymon Kulczycki                    

 

 

 

Julianów, 2-go listopada 2018                                                                                                          

                                                                                             

Nowa oferta szkoleń w 2018 roku

2018-02-27,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkoleń, które planujemy zorganizować w 2018 roku jako otwarte i zamknięte, w obu przypadkach zgodne z Państwa oczekiwaniami. Oferta obejmuje pięć opracowanych i przeprowadzonych w poprzednich latach szkoleń: - Zasady certyfikacji IATF, a wymagania ISO 17021- (CERTS) - Kompetencje audytorów w przemyśle samochodowym - (KOMAU) - Kompetencje laboratoriów - (LAB) - Podejście procesowe w ujęciu IATF (PROC) - Wymagania klientów w przemyśle samochodowym (CSR) Szczególy odnośnie tych szkoleń czytaj w opisach w zakładce: SZKOLENIA

Ważne warsztaty dla audytorów systemów zgodnych z IATF 16949

2018-02-27,

Tematem przewodnim będą obowiązujące od 1-go listopada 2016r.,opublikowane przez IATF "Zasady certyfikacji systemów IATF16949" Pamiętajmy, że musimy utrzymywać stosowne kompetencje wewnętrznych audytorów, co powinno być przedmiotem zainteresowania jednostek certyfikujących.

LogFMEA - szkolenie

2018-02-27,

Udana realizacja zaplanowanego szkolenia związanego z oceną ryzyka w procesach logistycznych - LogFMEA . Procesy te zgodnie z wymaganiami IV-go wydania podręcznika PFMEA (GM,Ford, Chrysler) i IATF 16949:2016 muszą być przedmiotem analizy ryzyka.

Nowe podręczniki narzędzi jakościowych

2018-02-27,

W 2008 roku AIAG opublikowal w czerwcu IV-tą edycję podręcznika FMEA i w lipcu II-ga edycję podręcznika APQP i Plan kontroli . 1-go czerwca 2010r została wydana 4-ta edycja MSA. Użytkownicy ,auditorzy wewnętrzni i auditorzy drugiej strony powinni zapoznać się z zmianami - kliknij !

Szkolenia FMEA w ramach projektów Unii Eurpejskiej w 2010.

2018-02-27,

W lutym i sierpniu 2010 odbyły się w NSK (Kielce) i Tenneco (Gliwice) szkolenia FMEA w ramach programów dofinansowanych dla powyższych organizacji przez Unię Europejską. KSSK zostało wybrane jako dostawca powyższych szkoleń. Z ich zakresem możecie Państwo zapoznać się w odpowiednich zakładkach opisów szkoleń. Podejście metodologiczne w prowadzonych analizach było zgodne z wymaganiami 4-tej edycji podręcznika FMEA wydanego i wymaganego przez GM,Forda i Chryslera i innych. Wartość dodaną z szkolenia uczestnicy ocenili jako znaczącą. Zapraszamy na kolejne! I takie odbyły się w latach 2016 i 2017.

2 »