Certyfikaty i badania skuteczności szkoleń

W ramach szkoleń prowadzonych przez KSSK zawsze przeprowadzane jest badanie ich skuteczności.
Przybiera ono różne formy w zależności od życzeń Klientów bądź specyficznych wymagań przemysłu samochodowego.

Wykładowcy KSSK, w większości z znaczącym stażem pedagogicznym, opracowali szereg egzaminów, testów, sprawdzianów, które są zawsze standardowo stosowane w trakcie szkoleń, a ich pozytywne zaliczenie, wsparte aktywnym uczestnictwem, stanowi podstawę wydania stosownych certyfikatów bądź świadectw uczestnictwa.

Powyższe podejście jest wartością dodaną dla organizacji, która uzyskane przez jej pracowników wyniki może włączyć do systemu oceny pozyskiwania kompetencji przez jej pracowników oraz systemu oceny dostawców usług szkoleniowych.

Dla uczestników jest dowodem posiadania minimum wiedzy w zakresie szkolenia, w którym uczestniczyli.
Dlatego od początku działalności stosowane jednolite kryteria wzorowane na IRCA (International Register for Certificated Auditors) , AIAG (Automotive International Action Group) i IATF (International Automotive Task Force) są rękojmią standardu jak np. egzamin dla wewnętrznych audytorów IATF 16949.

W Polsce, gdzie w tym zakresie nie ma ustalonych kryteriów są dobrze rozpoznawalne. 
Ilość wydanych certyfikatów osiągnęła liczbę bliską 4515 (stan: 01 styczeń 2021)  
licząc od października 2002r.