Audit produktu

Na odpowiednich etapach produkcji produkt musi być auditowany. Na pytanie jak skutecznie przeprowadzić taki audit uwzględniając specyficzne wymagania klientów odpowiada tematyka szkolenia.

09:00-09:15
Przedstawienie zakresu merytorycznego szkolenia, przedstawienie się wykładowcy oraz firmy szkoleniowej.
09:15-11:00
Prowadzenie auditu produktu w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009
 • Znaczenie auditu produktu w systemie jakości
 • Zadania auditu produktu
 • Przygotowanie i Planowanie auditu
 • Dane wejściowe do auditu produktu:
 • Program auditu
 • Dokumentacja związana
 • Kwalifikacje auditorów
 • Kwestionariusz auditu produktu
 • Sposoby Przeprowadzenie auditu
 • Dane wyjściowe z auditu produktu
 • Raport i ocena wyników auditu i auditorów
 • Rady praktyczne dla auditu produktu
11:00-11:15 Przerwa
11:15-17:00 Przeprowadzenie auditu procesu z grupą audytorów dla wyznaczonego wyrobu w miejscu jego realizowania.

Uwagi

 1. Szkolenie zamknięte przeprowadzane w organizacji z grupą wyznaczonych audytorów dla wyznaczonego produktu na różnych etapach jego procesu wytwarzania.
 2. Każdy z audytorów przeprowadza swój audit pod nadzorem szkolącego.
 3. Największe korzyści odnosi organizacja jeżeli szkolenie to odbywa się po przeprowadzeniu auditu procesu wytwórczego. Czas poświęcony przez grupę audytorów na przygotowanie do auditu procesu np. Analiza dokumentacji procesu, specyfikacji, dokumentacji wg PPAP lub PPF jest również skutecznie wykorzystany w audicie wyrobu.
 4. Audit głównie skupia się na praktycznym ćwiczeniu w warunkach produkcji.
Powrót do listy szkoleń