Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem utrzymania (SPCUR)

Specjalistyczna aplikacja metod statystycznych, które w przemyśle samochodowym muszą być zidentyfikowane podczas wyprzedzającego planowania jakości wytworu.

Umożliwia lepsze praktyczne wdrożenie wymagania zapobiegawczego i prognostycznego utrzymania ruchu.

Program szkolenia


Podstawowe bloki tematyczne stanowiące wejście do rozbudowy programu dostosowanego do potrzeb konkretnej organizacji:


  • praktyczne wprowadzenie do statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa,
  • metody utrzymania jakości w czasie - niezawodność, gotowość, bezpieczeństwo i ich miary,
  • metody wyznaczania trwałości krytycznych elementów maszyn i urządzeń,
  • analiza niezawodności z wykorzystaniem opracowanego programu KWANS (Komputerowo Wspomagana Analiza Niezawodności Systemów), który otrzymują uczestnicy szkolenia w ramach opłaty za uczestnictwo,
  • współczesne systemy utrzymania ruchu - RCM, TPM.

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2.5 -u dniowe
Powrót do listy szkoleń