Warsztaty dla auditorów systemów w przemyśle samochodowym (WARTS3)

Dedykowane są tym z Państwa, którzy posiadają już praktykę w auditowaniu i mają, jak wszyscy auditorzy, wątpliwości i tzw. "znaki zapytania".

Podczas warsztatów wspólnie je omawiamy i próbujemy rozwiązać.


Podstawą metodologiczną zgodnie z pojęciem warsztatów jest Państwa czynne uczestnictwo.

Doświadczenia ubiegłych lat (2005, 2006 i 2007) potwierdzają słuszność powyższego podejścia.


Adresatami szkolenia są osoby, które chcą zdobyć kompetencje audytorów w I-szej i II-giej strony systemów zgodnych z wymaganiami ISO/TS 16949 z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, np. Forda.

Zalecane jest poprzedzenie go szkoleniem zapoznawczym z tą specyfikacją.


Program warsztatów


Następujące bloki tematyczne będą służyły jako przewodnik do naszych działań:
 • Wymagania ISO/TS 16949: 2002 stwarzające problemy w praktycznych zastosowaniach - omówienie, ćwiczenia
 • Podejście procesowe IATF - omówienie, ćwiczenia
 • Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych - na podstawie wymagań ISO/TS 16949: 2009 oraz normy ISO 19011: 2002
 • Identyfikacja niezgodności i ich raportowanie, postępowanie ze skargami i reklamacjami - omówienie, ćwiczenia
 • Identyfikacja przyczyn niezgodności, podejmowanie działań korygujących i korekcji - omówienie, ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania:

 • 2,5 dnia z podziałem każdego dnia na sesje przed- i popołudniową
 • Rozpoczęcie o godz. 9.00.
 • Przerwy 15 min. o godz. 10.30 i 15.30.
 • Przerwa obiadowa od godz. 13.00-14.00.
 • Zakończenie dnia ok. godz. 17.00
Powyższy program może ulec modyfikacji po ustaleniu z uczestnikami warsztatów.
Powrót do listy szkoleń